torstai 20. huhtikuuta 2017

Perjantain kuvaussuunitelmat

Koululaulutapahtuman Powerpoint-esitystä varten tarvitaan valokuvia, ja valokuvat puolestaan kuvausjärjestelyjä ja -suunnitelmia. Omaan porukkaani kuuluvat Janna ja Laura, ja ajatuksena olisi lähteä kuvaamaan kaupunkielämää lähellä puolta päivää, sillä ennen kuvauksia tarkoituksena olisi tehdä koululaulutapahtuman tilasuunnitelmaa koululla.

Päivän ohjelma
10.00 - Tapaaminen visu-luokassa ja tilasuunnitelman teko
11.30 - Ruoka
12.00 - Kuvauksille lähtö Salon keskustaan, ja aikaa käytetään siitä eteenpäin tarpeen mukaisesti

Muutama moodboard

Edistääksemme tapahtumasuunnittelua ja tilankäytön suunnitelmaa teimme moodboardit sekä Ready 4 Bisnestä että koululaulutapahtumaa varten. Moodboardin idea on välittää tapahtuman tunnelma asiakkaalle ja tapahtumajärjestäjälle itselleen, mikä helpottaa hankintojen tekoa ja tapahtuman visualisointia omassa mielessä. Moodboardissa tuodaan esille teema (esim moderni, vanhanaikainen, leikkisä), värimaailma ja sisutusehdotuksia. Boardit tehtiin ja koottiin Illustratorilla ja tulostettiin planssattaviksi suurkuvaytulostimella.

Ready 4 Bisnestä varten tekemäni moodboard oli hyvinkin SSKKY-henkinen, sillä väreissä hallitsi sitruunan keltainen ja appelsiinin oranssi, musta ja valkoinen höysteenä. Siksi tämän boardin nimi voisikin olla vaikka Sitrus. :)


Koululaulutapahtumaa eli Leticia-kuoron Suomi 100-juhlaa varten porukan kesken arvottiin koko tämän sadan vuoden ajalta vuosikymmenet, joiden mukaan moodboard tulisi koota. Omaksi vuosikymmenekseni arpoutui 1940-luku, sotien ja poliittisten mullistusten vuosikymmen. 

lauantai 8. huhtikuuta 2017

Tapahtumamarkkinointi

Mistä on kysymys? Tapahtumamarkkinoinnilla tarkoitetaan sitä, kun tulevaisuudessa pystytettävää tapahtumaa markkinoidaan tahoille, jotka joko toimintansa tai suhteidensa perusteella voisivat olla kiinnostuneita siitä. Tapahtumamarkkinointi tähtää tapahtumaa järjestävän yrityksen imagon pönkittämiseen tai yrityksen myymän brändin tunnettavuuden lisäämiseen. Tiivistettynä, tapahtuman kautta halutaan lisää tunnettavuutta yritykselle tai idealle jota se myy ja saada ihmiset kiinnostumaan.

Imago merkitsee kirjaimellisesti kuvaa, jonka yritys, julkisuuden henkilö tms. on luonut itsestään suurelle yleisölle. Imago on laaja käsite, johon sisältyy paitsi käsitys siitä mitä yritys myy/mihin piireihin julkkis yhdistetään (esim. näyttelijä -> teatteripiirit) myös mielikuvat siitä, millaisia ne ovat. Esimerkiksi onko yritys luotettava vai ei, onko julkkis tunnettavuuden pilaama ylpistelijä vai "kaikkien kaveri".

Brändillä tarkoitetaan tuotemerkkiä, jolla on nimensä ja maineensa, ja josta ihmiset tietävät heti mitä kyseinen brändi myy kuluttajille. Esim. Coca-Cola on yksi maailman tunnetuimpia brändejä, sillä pelkästään nimestä jokainen tietää sen myyvän limonadia. Coca-Colan kanssa on käynyt niinkin voimakas bränditunnettavuus, että kaikkia saman periaatteen mustia limuja kutsutaan "kokis"-nimellä, vaikka olemassa on Pepsiä ja ties mitä muita. Toisia hyviä esimerkkejä tunnetuista brändeistä ovat sporttivaatemerkit Nike ja Adidas, ruokapuolelta esimerkiksi Fazer.

Hyvä tapahtumamarkkinointi tarvitsee paljon etukäteissuunnittelua. On mietittävä yleinen tavoite, kohderyhmä, budjetti ja markkinoinnin väylät sekä aikataulu. Varsinkin ajoissa tiedottaminen tapahtumasta ja sen luonteesta eri tahoille on tärkeää, jotta kuulijat ehtivät päästä henkisesti sisään markkinoitavan tapahtumaan ja voivat kiinnostua siitä. Erilaisten yhteistyökumppanien hankkiminen on erityisen kannattavaa tunnettavuuden lisäämiseksi, sillä näin tapahtuman kosketuspinta ihmisiin lisääntyy ja todennäköisyys, että saadaan paljon kävijöitä, lisääntyy. Nykypäivän tapahtumamarkkinoinnissa sosiaalisella medialla on suuri jalansija. Kun tapahtuman info-sivustosta tehdään helpostilähestyttävä, selkeä ja valaiseva sen suhteen mistä on kyse, kiinnostus on lähes taattua. Vastaavasti huonolla otteella hoidettu somemarkkinointi saattaa vaikuttaa täysin päinvastaisesti.

LÄHTEET